För företag

 
 

SCREENING / ERGONOMI

Sitter ni för mycket? Har ni mycket sjukskrivningar / sjukdagar? Vi går igenom er personal både teoretiskt och fysiskt. På detta vis säkerställer ni att ni får frisk personal och någon som jobbar med dem löpande.

 

Teambuilding

Jobbar ni tillsammans? Jobbar ni rätt tillsammans? litar ni på varandra? Genom att bygga upp ett team kommer ni närmre varandra och får mer ut av varandra.